?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft (沈阳,郑州)大飞轮表?- 成都武曲星演艺有限公?/title> <meta name="Keywords" content="澶ч杞〃婕?> <meta name="Description" content="为你详细介绍大飞轮表演产品内?包括大飞轮表演的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有大飞轮表演新闻以及最新的市场大飞轮表演价?咨询电话:028-86651470"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60003/Css/Index.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60003/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script language="javascript" src="js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.tip').mouseover(function(){ var $tip=$('<div id="tip"><div class="t_box"><div><s><i></i></s><img src="'+this.href+'" /></div></div></div>'); $('body').append($tip); $('#tip').show('fast'); }).mouseout(function(){ $('#tip').remove(); }).mousemove(function(e){ $('#tip').css({"top":(e.pageY-60)+"px","left":(e.pageX+30)+"px"}) }) }) </script> </head> <body> <div id="container"> <div id="header"> <h2> <a href="/"> <img src="/uploads/logo/20170322111939.png" alt="成都武曲星演艺有限公? width="" height=""/></a></h2> <div class="headerR"> <p> <a href="http://iranuls.com">成都杂技表演</a>?a href="/supply/">重马戏?/a>?a href="/news/">广州大型演出</a> |<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/29050/stat/"></script></p> <!-- <img class="tell" src="/template/NEST60003/Images/common/tell.png" alt="쳻我们" /> --> <div class="searchbox"> <script language="javascript" type="text/javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div style="display: none !important;"> 顆 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 顤 <input type="radio" name="nest" value="2" /> </div> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="셥关键? onfocus="if(this.value=='셥关键?){this.value=''};this.style.color='black';" onblur="if(this.value==''||this.value=='셥关键?){this.value='셥关键?;this.style.color='gray';}" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60003/Images/common/search.jpg" align="top" /> </form> </div> </div> </div> <div id="globalNavi"> <ul> <li><a href="/">网站首页</a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/about/">关于我们</a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/supply/">演出项目</a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/download/">成功案例</a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/news/ycsp/">演出视频</a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/news/">新闻ɨ?/a></li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/contact/">쳻我们</a></li> </ul> </div> <div class="flexslider"> <ul class="slides"> </ul> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170327102450.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170320092923.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170320092933.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".slides").append(" <li style='background: url("+picarr[i]+") 50% 0 no-repeat;'></li>");//ݔ后台ƾ片 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> <div class="sunBox"> </div> <div id="main" class="clearfix"> <div id="sideBar" class="floatL"> <div class="sidebox"> <div class="sideTitle"> <p> 演出项目</p> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/hqfc/">环球飞车</a></li> <li><a href="/dflyc/">大飞轮演?/a></li> <li><a href="/gkzgs/">高空走钢?/a></li> <li><a href="/mhby/">马戏表演</a></li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <div class="conTitle"> <p> 쳻我们</p> </div> <div class="conList"> <ul> <li class="coname">成都武曲星演艺有限公?/li> <li>???8583728398</li><li>???28-86651470</li> <li>???a href="mailto:476865971@qq.com">476865971@qq.com</a></li> <li>?址 ?a href="http://iranuls.com">iranuls.com</a></li> <li>?址 :成都徺ǒ羊区太升南?88号锦天国?单元903</li> </ul> </div> </div> </div> <div id="conts" class="floatR"> <div class="info"> <div class="infoTitle"> <p> 演出项目<span> / PRODUCT</span></p> </div> <div class="dsite"> 现在的᫽?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/dflyc/">大飞轮演?/a> > <a href="/supply/26.html">大飞轮表?/a></div> <div class="infonn"> <div class="xiangxi clear"> <h1>大飞轮表?/h1> <div class="xz"> <a href="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29050/201703211657466122905010079.jpg?path=iranuls.com/uploads/cp/201703211657466122905010079.jpg" class="tip"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29050/201703211657466122905010079.jpg?path=iranuls.com/uploads/cp/201703211657466122905010079.jpg" width="600" alt="大飞轮表? /></a> </div> </div> <hr /> <div class="proshow"> <p style="text-indent:2em;"> 成都武曲星死亡飞轮全쑘工喜迎双十一特价酬宾,大幅度让利广大新老顾客,ز׭亡飞轮?又被称为؜魔幻飞轮”,常用于剧院内、景区、商场?a href="/supply/7.html" target="_blank">马戏大棚</a>、广场等各种场地表演,也是平ߥ里极为罕见Є户外表演。分别为两轮表演、和三轮表演两种,两、三名平均年龄仅21岁的表演Կ不带任何险设备在米,两三个直径约2.2米急速旋转的高空飞轮上自如地表演 ؜小翻”、′׻翻”、“大跳”、′םԿЀŨ跳绳Ũ蒙眼”等ɨ作,而随Ԁ轮子转速的ɠ快,更为精彩炫目让觱尖叫、呐喊的节目؜跳绳”、“遮眼走圈”以及轮飞舞”等高难度花式动佲׎连呈现。整个表쎯节持?-8分钟,我Ƣ队主要ؿ接各种剧场、夜ϸ、大型的游乐场、主녬ƭ、景区、房地产开Ӏ车展、广͊宣传、开벼典等各种大型Є商演活ɨ,现我Ƣ喜迎双十一死亡飞轮演出大幅度让利,心动不如行动,欢迎新Կ顾客提前预约! </p> </div> <div class="relatv"> <p class="uppage"> ¦条ϸ<a href="/supply/27.html">死亡轮表?/a></p> <p class="nextpage"> 下一条ϸ<a href="/supply/25.html">死亡轮表演团</a></p> </div> </div> <div class="tag"> ♥ 相关݇签?a href='/key.aspx?k=%b4%f3%b7%c9%c2%d6%d1%dd%b3%f6'>大飞轮演?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b4%f3%b7%c9%c2%d6%b1%ed%d1%dd%bc%db%b8%f1'>大飞轮表演价?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b4%f3%b7%c9%c2%d6%b1%ed%d1%dd%c5%fa%b7%a2'>大飞轮表演批?/a>,<p> 来源?a href='http://iranuls.com/supply/26.html'>http://iranuls.com/supply/26.html</a></p> <p> ߶间?017-3-21 0:00:00</p> </div> <div class="rtt"> •相关新闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> </ul> </div> <div class="rtt"> •相关产品 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul> <li><a class="li" href="/supply/65.html" title="重大飞?> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29050/201705051721092752905067645.jpg?path=iranuls.com/uploads/cp/201705051721092752905067645.jpg" alt="重大飞? width="215px" height="161px" /></a><a href="/supply/65.html" title="重大飞?>重大飞?/a> </li> <li><a class="li" href="/supply/63.html" title="生死轮表?> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29050/201705051719457122905059014.jpg?path=iranuls.com/uploads/cp/201705051719457122905059014.jpg" alt="生死轮表? width="215px" height="161px" /></a><a href="/supply/63.html" title="生死轮表?>生死轮表?/a> </li> <li><a class="li" href="/supply/62.html" title="广西死亡飞轮"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29050/201705051719020862905041404.jpg?path=iranuls.com/uploads/cp/201705051719020862905041404.jpg" alt="广西死亡飞轮" width="215px" height="161px" /></a><a href="/supply/62.html" title="广西死亡飞轮">广西死亡飞轮</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="foot"><p> <a href="/" rel="nofollow">网站首页</a>| <a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a>| <a href="/news/" rel="nofollow">新闻中弨</a>| <a href="/supply/" rel="nofollow">演出项目</a>| <a href="/contact/" rel="nofollow">쳻我们</a>| <a href="/weibo/" rel="nofollow">企业微博</a>| <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow">XML</a>| <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">网站地图</a> <a href="/4g/">؋机网站</a> </p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> Powered by .<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-03-13/" rel="nofollow"></script> </p> <p> Copyright© <a href="http://iranuls.com">iranuls.com</a>  深圳马戏Ƣ演出、成都杂技表演、[field:C3]、上海杂技表演公司<br /> </p> <p> <strong>热门城徺推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=beijing" title="北京" target="_blank" rel="nofollow">北京</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanghai" title="上海" target="_blank" rel="nofollow">上海</a> <a href="/city_index.aspx?city=chongqing" title="重" target="_blank" rel="nofollow">重</a> <a href="/city_index.aspx?city=guangzhou" title="广州" target="_blank" rel="nofollow">广州</a> <a href="/city_index.aspx?city=shenzhen" title="深圳" target="_blank" rel="nofollow">深圳</a> <a href="/city_index.aspx?city=tianjin" title="天津" target="_blank" rel="nofollow">天津</a> <a href="/city_index.aspx?city=wuhan" title="武汉" target="_blank" rel="nofollow">武汉</a> <a href="/city_index.aspx?city=shenyang" title="沈阳" target="_blank" rel="nofollow">沈阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=zhengzhou" title="郑州" target="_blank" rel="nofollow">郑州</a> <a href="/city_index.aspx?city=jinan" title="济南" target="_blank" rel="nofollow">济南</a> </p> </div> </div> <script type="text/javascript"> function copyURL() { var url = location.href; window.clipboardData.setData("Text", url); alert("该网页链接地址已复制,可以粘?快截ӮCTRL+V)在需要的地方"); } </script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60003/js/jquery.flexslider-min.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/148c273c-755d-4dd7-8c19-7ad253aa164e-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html>